Oferta / Zakres świadczonych usług

Oferta obejmuje szeroki zakres specjalistycznych usług językowych


Indywidualny Trening (coaching) Językowy

Indywidualny plan rozwoju językowego, realizowany pod okiem specjalisty, uwzględniający Twoje naturalne predyspozycje, preferencje i potrzeby. To nie tylko ćwiczenie języka, ale i praca nad mentalnością i motywacją. Na ile Twój poziom pozwala, pracujesz na autentycznych materiałach anglojęzycznych, by mieć kontakt z żywym współczesnym językiem.

Oferowana usługa będzie obejmować 55 min. zajęcia indywidualne z trenerem językowym, przygotowanie przez trenera językowego podsumowania lekcji na platformie e-learningowej, indywidualne dobranie zestawu zadań domowych do przygotowania na kolejne zajęcia


Angielski w Biznesie (Business English or Executive English)

Nauka angielskiego pod kątem wykorzystywania umiejętności językowych w konkretnych sytuacjach biznesowych, ściśle dopasowanych do stanowiska pracy klienta. W zależności od potrzeb przygotuje do prowadzenia negocjacji, tworzenia prezentacji, reprezentowania organizacji za granicą, pisania formalnych maili czy tradycyjnej korespondencji w sposób wysoce profesjonalny. Jeśli klient ma w perspektywie zmianę pracy, zajęcia obejmują pomoc w zredagowaniu profesjonalnego cv w języku angielskim oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.


Angielski do Celów Akademickich (Academic English) (studia, konferencje, publikacje anglojęzyczne)

Masz do wygłoszenia referat po angielsku? Przygotowujesz anglojęzyczną publikację? Będziesz studiować po angielsku lub prowadzić zajęcia w tym języku? – Pomogę, bo znam to wszystko w praktyce: studiowałam w Irlandii (University College Cork), zrobiłam doktorat w USA (Rutgers University), wykładałam na amerykańskich uniwersytetach (Rutgers University i Boston University), prezentowałam referaty na najbardziej prestiżowych konferencjach branżowych, mam na swoim koncie poważne publikacje naukowe różnego typu (peer review articles, book chapters, reviews)

W zależności od Twoich potrzeb będzie to nauka angielskiego pod kątem studów wyższych I, II i III stopnia w krajach anglojęzycznych bądź prowadzonych w języku angielskim lub nauka angielskiego dla pracowników dydaktycznych pod kątem prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim, przygotowania referatów na konferencje międzynarodowe oraz przygotowania i redagowania anglojęzycznych publikacji naukowych. Służy rozwinięciu umiejętności językowych w obszarze gramatyki, słownictwa, pisania i czytania oraz rozumienia ze słuchu na poziomie B2+ ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki naukowego rejestru języka angielskiego.


Konwersacje

Nauczanie angielskiego mające na celu poprawę Twojej wymowy i intonacji oraz płynności wypowiedzi, a także podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji werbalnej. Zajęcia odbywają się w form sterowanych rozmów na interesujące klienta tematy, z wykorzystaniem autentycznych testów kulturowych (również z kręgu kultury popularnej). Nacisk położony jest na naturalny, współczesny język przekazywany przez praktyka, z przyswajaniem gramatyki i słownictwa w konkretnych kontekstach. Zajęcia wykorzystywać będą metodę Flipped Classroom: najpierw sam poznajesz nowy materiał, następnie przychodzisz na konwersacje przygotowany do nich. Dzięki temu masz większą swobodę wypowiedzi, satysfakcję i mniejszy stres..


Przygotowanie do egzaminów (First, CAE, CPE, BEC, IELTS, etc.)

Nauka angielskiego, która koncentruje się na intensywnej pracy nad poszczególnymi modułami egzaminu, do którego się przygotowujesz. Oswajasz się z formatem poszczególnych testów, pracujesz nad nimi pod kątem kryteriów oceniania i intensywnie pracujesz nad uzupełnieniem swoich indywidualnie zdiagnozowanych braków w umiejętnościach językowych testowanych przez dany egzamin.


Angielski przez Skype

Wszystkie formy nauki dostępne są zarówno w trybie stacjonarnym jak i online


Redakcja, tłumaczenia i korekta tekstów (polskojęzycznych i anglojęzycznych)

Zajmuję się redakcją oraz tłumaczeniem tekstów i dokumentów różnego rodzaju. Redaguję teksty anglojęzyczne zarówno biznesowe, jak i akademickie; od marketingu po IT. W tłmaczeniach specjalizuję się w tekstach o tematyce muzycznej i kulturowej. Skontaktuj się też ze mną, jeśli potrzebujesz tłumaczenia np. CV, listu motywacyjnego, artykułu, referatu, prezentacji, strony internetowej, instrukcji, oferty handlowej, ulotki czy też książki o muzyce, podręcznika gry na instrumencie, a zwłaszcza tekstów dotyczących historii i teorii muzyki oraz etnomuzykologii.

Redakcja tekstu to nie tylko poprawienie drobnych błędów (czyli korekta). Jest to kompleksowe opracowanie tekstu, aby skuteczniej przekazać myśl autora i aby „lepiej się go czytało”. Tekst zyskuje nową jakość dzięki poprawkom gramatycznym, leksykalnym, stylistycznym, składniowym, logicznym i merytorycznym.

Cena za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami):
- po polsku: 50 złotych
- po angielsku: 60 złotych

W przypadku artykułów specjalistycznych do cen należy doliczyć 10 złotych.
Przyjmuję również zlecenia korekty językowej tekstów napisanych w języku angielskim. Korekta obejmuje wyłącznie poprawę błędów językowych.

Cena za stronę rozliczeniową (1800 znaków ze spacjami):
- tekst niespecjalistyczny: 50 złotych
- tekst specjalistyczny: 60 złotych

Cena za tłumaczenie zależy od liczby stron rozliczeniowych tekstu oryginalnego, rodzaju tekstu, kierunku tłumaczenia, a także terminu wykonania zlecenia. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1 800 znaków (ze spacjami i innymi znakami typograficznymi).

Cena za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową tekstu niespecjalistycznego (czyli tekstu o tematyce ogólnej) wynosi:
40 złotych za tłumaczenie z języka angielskiego na język polski
50 złotych za tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
W przypadku tekstów specjalistycznych do powyższych cen należy doliczyć 10 złotych.

Przed zleceniem proszę o kontakt w celu oceny tekstu do przetłumaczenia ponieważ czasami trudno określić charakter dokumentu. Termin wykonania tłumaczenia zależy od objętości dokumentu. Tryb zwykły oznacza łumaczenie 2 stron dokumentu dziennie (w dni robocze); tryb przyspieszony - 4 strony dziennie (w dni robocze) - dopłata 50%, tryb pilny – 4 strony dziennie wliczając dni ustawowo wolne od pracy – dopłata 100%


Cena lekcji (przy stałej współpracy): 80 PLN/ 60 min.
język specjalistyczny: +10 PLN/60 min.
pojedyncze konsultacje: 100 PLN/ 60 min.
Podana cena lekcji dotyczy zajęć, które odbywają się co tydzień o tych samych porach.

Obowiązuje 24 godzinny termin odwołania zajęć.

Potrzebujesz wsparcia językowego? Masz do wygłoszenia referat po angielsku? Przygotowujesz anglojęzyczną publikację? Planujesz studia po angielsku?


NAPISZ